Tarieven

Onze werkzaamheden worden aan U berekend op basis van gewerkte uren tegen een vast tarief, verhoogd met omzetbelasting.

Als U van onze diensten gebruik wilt maken, overleggen wij graag met U over het verstrekken van een indicatie van de kosten.

Deze kosten zijn afhankelijk van o.a.:

  • welke werkzaamheden U aan ons opdraagt (verzorgen administratie en/of opmaken jaarrekening en/of verzorgen van belastingaangiften etc);
  • de omvang van Uw onderneming en de hoeveelheid van de te verwerken gegevens;
  • de wijze van aanlevering van de gegevens en de mate waarin U zelf voorbereidend werk heeft gedaan;
  • de door U gewenste informatie en de frequentie daarvan.