Nieuws en tips

Tweemaal onbelaste vergoeding mogelijk

Werknemers die door de aard van hun werk telkens buiten de eigen woonplaats verblijven kunnen door de overgangsregeling maximaal twee jaar een onbelaste vergoeding krijgen van hun werkgever. Deze tweejaarstermijn geldt per opdracht of tewerkstelling en niet per dienstbetrekking.

Kosten verplichte verhuizing aftrekbaar

Voor de uitoefening van sommige beroepen is het verplicht om in de buurt van het werk te wonen. Als men voor de uitoefening van zo’n beroep moet verhuizen, zijn die kosten volgens Hof Den Haag gewoon aftrekbaak.

FOR toch tijdig omgezet in lijfrente

Twee ondernemers die bij de inbreng van hun onderneming in een bv een lijfrente hadden bedongen mochten de lijfrentes aftrekken, ondanks dat de schriftelijke stamrechtovereenkomst bijna twee jaar na het inbrengmoment was opgemaakt.

Toepassing verleggingsregeling BTW alleen onder voorwaarden

De verleggingsregeling mag alleen worden toegepast als men voldoet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Een ondernemer die geen btw in rekening brengt kan geen naheffing voorkomen door zich simpelweg te beroepen op de verleggingsregeling, Hof Den Haag.

Geen hypotheekrenteaftrek door late keuze partnerschap

Onder voorwaarden kan degene die na een echtscheiding de echtelijk woning verlaat gedurende twee jaar de hypotheekrente aftrekken. Een vergelijkbare regeling geldt ook voor ongehuwde partners. Daarbij is de zaak wel goed te regelen dat er inderdaad sprake is van een expartner die de woning bewoont.

Per belasting apart bezwaar maken

Een ondernemer die het oneens is met zowel de heffing van loonbelasting als btw moet voor beide belastingen apart bezwaar maken.

Belastingplan 2014: fiscale maatregelen voor ondernemers

De plannen van het kabinet voor het komend jaar zijn inmiddels bekend. De maatregelen zijn vooral gericht op een solide belastingopbrengst, fraudebestrijding en het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Dit is ook terug te zien in de maatregelen waarmee ondernemers volgend jaar te maken krijgen.

2014 in het kort onder meer:

– de tarieven en tariefschijven gaan niet omhoog

– er wordt wel bezuinigd op Research en Development Aftrek (RDA)

– investeringen tot € 2.500 komen niet meer in aanmerking voor energie- en milieu investeringsaftrek

– einde btw integratie heffing

Voorts komt er een nieuw systeem (vereenvoudiging) voor aangifte en aanslag. (Inkomsten-, schenk- en erfbelasting, alsmede een stimulans om stamrecht in een keer te laten uitkeren.

Neem voor nadere informatie contact met ons op